Điều hòa treo tường Inverter R410A

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG INVERTER H-092 (1HP - 1 NGỰA) Điều hòa treo tường Inverter R410A

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG INVERTER H-120 (1.5HP - 1.5 ... Điều hòa treo tường Inverter R410A

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG INVERTER H-180 (2HP - 2 NGỰA) Điều hòa treo tường Inverter R410A

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG INVERTER H-240 (2.5HP - 2.5 ... Điều hòa treo tường Inverter R410A

/ /