PENSEUR – SUMIKURA MALAYSIA
 
PENSEUR Industries Sdn Bhd

Head Office

23, Jalan Apollo U5/187, Bandar Pinggiran Subang Seksyen 1,

40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
 

Website: www.penseur.com.my

 
Tel: +603 7963 4730

Fax: +603 7713 5319
 
 

VIẾT PHẢN HỒI

Hệ thống phân phối

1900 545 537

102 - Bảo Hành

104 - Marketing

107 - Kinh Doanh - Dự án

Hỗ trợ khách hàng
Mây tagsNhận thông tin của Sumikura trên: