DÀN LẠNH CASSETTE 4 CỬA SMV-DQ4C Điều hòa trung tâm SMV

DÀN LẠNH CASSETTE COMPACT 4 CỬA SMV-DQ4-A Điều hòa trung tâm SMV

DÀN NÓNG ĐHTT SMV INVERTER SMV – V280W/S Điều hòa trung tâm SMV

ĐHTT MINI SMV – INVERTER (LOẠI ĐƠN) SMV – V 120W/S Điều hòa trung tâm SMV

ĐHTT MINI SMV – INVERTER (LOẠI ĐƠN) SMV – V 140W/S Điều hòa trung tâm SMV

ĐHTT SMV – INVERTER (LOẠI ĐƠN) SMV – V 280 W/C-A Điều hòa trung tâm SMV

ĐHTT SMV – INVERTER (LOẠI ĐƠN) SMV – V 450 W/C-A Điều hòa trung tâm SMV

ĐHTT SMV – INVERTER SMV – V335W/S Điều hòa trung tâm SMV

ĐHTT SMV – INVERTER SMV – V400W/S Điều hòa trung tâm SMV

ĐHTT SUMIER INVERTER SMV – V450W/S Điều hòa trung tâm SMV

ĐIỀU HÒA HIGH STATIS PRESSURE DUCT Điều hòa trung tâm SMV

ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM SMV – INVERTER Điều hòa trung tâm SMV

ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM SMV – INVERTER (LOẠI ĐƠN) Điều hòa trung tâm SMV

INVERTER SMART OUTDOOR UNIT (FREE COMBINATION) SMV ... Điều hòa trung tâm SMV

INVERTER SMART OUTDOOR UNIT (INDIVIDUAL) SMV – V ... Điều hòa trung tâm SMV

MÁY LẠNH HIGH STATIS PRESSURE DUCT (A TYPE) Điều hòa trung tâm SMV

MINI INVERTER OUTDOOR UNIT (INDIVIDUAL) SMV – V ... Điều hòa trung tâm SMV

ĐIỀU HÒA CHILLER TRUNG TÂM Điều hòa Chiller

TỦ ĐÔNG KÍNH LÙA 1500 LÍT SUMIKURA SKFS-1500F Tủ đông kính lùa

TỦ ĐÔNG KÍNH LÙA 680 LÍT SUMIKURA SKFS-700F Tủ đông kính lùa

TỦ ĐÔNG 2 NGĂN INVERTER SKF-600.DI 600 LÍT Tủ đông cửa trên Inverter

TỦ ĐÔNG 2 NGĂN INVERTER SKF-500.DI 500 LÍT Tủ đông cửa trên Inverter

TỦ ĐÔNG 2 NGĂN INVERTER SKF-400.DI 400 LÍT Điều hòa treo tường Inverter R410A

TỦ ĐÔNG 1 NGĂN 1350 LÍT SUMIKURA SKF-1350S Tủ đông cửa trên

/ /