Tủ đông Inverter

TỦ ĐÔNG 1 NGĂN INVERTER 550 LÍT SUMIKURA ... Tủ đông Inverter

TỦ ĐÔNG 1 NGĂN INVERTER 750 LÍT SUMIKURA ... Tủ đông Inverter

TỦ ĐÔNG 1 NGĂN INVERTER 650 LÍT SUMIKURA ... Tủ đông Inverter

TỦ ĐÔNG 2 NGĂN INVERTER SKF-600.DI 600 LÍT Tủ đông Inverter

TỦ ĐÔNG 2 NGĂN INVERTER SKF-500.DI 500 LÍT Tủ đông Inverter

TỦ ĐÔNG 2 NGĂN INVERTER SKF-400.DI 400 LÍT Tủ đông Inverter

/ /