Công Ty Cổ Phần Đầu Tư SK Công Ty Cổ Phần Đầu Tư SK

Điều hòa âm trần Cassette R32

APC/APO-H280 Cassette DC 2 chiều 28000BTU (3HP - 3 ... Điều hòa âm trần Cassette R32

APC/APO-(H)500 Cassette 1/2 chiều 50000BTU (5.5HP ... Điều hòa âm trần Cassette R32

APC/APO-(H)420 Cassette 1/2 chiều 42000BTU (4.5HP ... Điều hòa âm trần Cassette R32

APC/APO-(H)360 Cassette 1/2 chiều 36000BTU (4HP - ... Điều hòa âm trần Cassette R32

APC/APO-(H)180 Cassette 1/2 chiều 18000BTU (2HP - ... Điều hòa âm trần Cassette R32

APC/APO-420 Cassette Sura 1 chiều 42000BTU (4.5HP ... Điều hòa âm trần Cassette R32

APC/APO-360 Cassette Sura 1 chiều 36000BTU (4HP - ... Điều hòa âm trần Cassette R32

APC/APO-280 Cassette Sura 1 chiều 28000BTU (3HP - ... Điều hòa âm trần Cassette R32

APC/APO-180 Cassette Sura 1 chiều 18000BTU (2HP - ... Điều hòa âm trần Cassette R32

APC/APO-H500 Cassette Inverter 2 chiều 50000BTU ... Điều hòa âm trần Cassette R32

APC/APO-H600 Cassette Inverter 2 chiều 60000BTU ... Điều hòa âm trần Cassette R32

APC/APO-H420 Cassette Inverter 2 chiều 42000BTU ... Điều hòa âm trần Cassette R32

APC/APO-H360 Cassette Inverter 2 chiều 36000BTU ... Điều hòa âm trần Cassette R32

APC/APO-H280 Cassette Inverter 2 chiều 28000BTU ... Điều hòa âm trần Cassette R32

APC/APO-H180 Cassette Inverter 2 chiều 18000BTU ... Điều hòa âm trần Cassette R32

/ /