Công Ty Cổ Phần Đầu Tư SK Công Ty Cổ Phần Đầu Tư SK

Điều hòa âm trần Cassette R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN (H)600 (6HP - 6 NGỰA) Điều hòa âm trần Cassette R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN (H)500 (5.5HP - 5.5 NGỰA) Điều hòa âm trần Cassette R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN (H)480 (5HP - 5 NGỰA) Điều hòa âm trần Cassette R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN (H)360 (4HP - 4 NGỰA) Điều hòa âm trần Cassette R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN (H)280 (3HP - 3 NGỰA) Điều hòa âm trần Cassette R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN (H)240 (2.5HP - 2.5 NGỰA) Điều hòa âm trần Cassette R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN (H)180 (2HP - 2 NGỰA) Điều hòa âm trần Cassette R410A

/ /