Điều hòa treo tường Inverter R410A

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG INVERTER (H)092 (1HP - 1 NGỰA) Điều hòa treo tường Inverter R410A

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG INVERTER (H)120 (1.5HP - 1.5 ... Điều hòa treo tường Inverter R410A

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG INVERTER (H)180 (2HP - 2 NGỰA) Điều hòa treo tường Inverter R410A

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG INVERTER (H)240 (2.5HP - 2.5 ... Điều hòa treo tường Inverter R410A

/ /