Công Ty Cổ Phần Đầu Tư SK Công Ty Cổ Phần Đầu Tư SK

Điều hòa treo tường Morandi R32

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG MORANDI 280 (3HP - 3 NGỰA) Điều hòa treo tường Morandi R32

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG MORANDI 240 (2.5HP - 2.5 NGỰA) Điều hòa treo tường Morandi R32

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG MORANDI 180 (2HP - 2 NGỰA) Điều hòa treo tường Morandi R32

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG MORANDI 120 (1.5HP - 1.5 NGỰA) Điều hòa treo tường Morandi R32

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG MORANDI 092 (1HP - 1 NGỰA) Điều hòa treo tường Morandi R32

/ /