Công Ty Cổ Phần Đầu Tư SK Công Ty Cổ Phần Đầu Tư SK

Điều hòa tủ đứng

APF/APO-180 Tủ đứng 1 chiều 18000 BTU (2HP - 2 ... Điều hòa tủ đứng

APF/APO-H180 Tủ đứng 2 chiều 18000 BTU (2HP - 2 ... Điều hòa tủ đứng

APF/APO-(H)280 Tủ đứng 1/2 chiều 28000 BTU (3HP - ... Điều hòa tủ đứng

APF/APO-(H)360 Tủ đứng 1/2 chiều 36000 BTU (4HP - ... Điều hòa tủ đứng

APF/APO-(H)420 Tủ đứng 1/2 chiều 42000 BTU (4.5HP ... Điều hòa tủ đứng

APF/APO-(H)500 Tủ đứng 1/2 chiều 50000 BTU (5.5HP ... Điều hòa tủ đứng

APF/APO-(H)600 Tủ đứng 1/2 chiều 60000 BTU (6HP - ... Điều hòa tủ đứng

APF/APO-(H)1000 Tủ đứng 1/2 chiều 102000 BTU (10HP ... Điều hòa tủ đứng

APF/APO-(H)12000 Tủ đứng 1/2 chiều 120000 BTU ... Điều hòa tủ đứng

/ /