Công Ty Cổ Phần Đầu Tư SK Công Ty Cổ Phần Đầu Tư SK

Tủ Đông

TỦ ĐÔNG 1 NGĂN INVERTER 550 LÍT SUMIKURA ... Tủ đông Inverter

TỦ KEM 500 LÍT SUMIKURA SKFS-500C.(FS) Tủ đông kính lùa

TỦ KEM 400 LÍT SUMIKURA SKFS-400C.(FS) Tủ đông kính lùa

TỦ KEM 300 LÍT SUMIKURA SKFS-300C.(FS) Tủ đông kính lùa

TỦ ĐÔNG 1 NGĂN INVERTER 750 LÍT SUMIKURA ... Tủ đông Inverter

TỦ ĐÔNG 1 NGĂN INVERTER 650 LÍT SUMIKURA ... Tủ đông Inverter

TỦ ĐÔNG KÍNH LÙA 1500 LÍT SUMIKURA SKFS-1500F Tủ đông kính lùa

TỦ ĐÔNG KÍNH LÙA 680 LÍT SUMIKURA SKFS-700F Tủ đông kính lùa

TỦ ĐÔNG 2 NGĂN INVERTER SKF-500.DI 500 LÍT Tủ đông Inverter

TỦ ĐÔNG 2 NGĂN INVERTER SKF-400.DI 400 LÍT Tủ đông Inverter

TỦ ĐÔNG 1 NGĂN 1350 LÍT SUMIKURA SKF-1350S (JS) Tủ đông 1 ngăn

TỦ ĐÔNG 1 NGĂN 1100 LÍT SUMIKURA SKF-1100S (JS) Tủ đông 1 ngăn

TỦ ĐÔNG 1 NGĂN 750 LÍT SUMIKURA SKF-750S (JS) Tủ đông 1 ngăn

TỦ ĐÔNG 1 NGĂN 650 LÍT SUMIKURA SKF-650S (JS) Tủ đông 1 ngăn

TỦ ĐÔNG 1 NGĂN 550 LÍT SUMIKURA SKF-550S (JS) Tủ đông 1 ngăn

TỦ ĐÔNG 1 NGĂN 450 LÍT SUMIKURA SKF-450S (JS) Tủ đông 1 ngăn

TỦ ĐÔNG 1 NGĂN 300 LÍT SUMIKURA SKF-300S (JS) Tủ đông 1 ngăn

TỦ ĐÔNG 1 NGĂN 210 LÍT SUMIKURA SKF-250S/JS Tủ đông 1 ngăn

TỦ ĐÔNG 2 NGĂN 500 LÍT SUMIKURA SKF-500D Tủ 2 ngăn Đông - Mát

TỦ ĐÔNG 2 NGĂN 400 LÍT SUMIKURA SKF-400D (JS) Tủ 2 ngăn Đông - Mát

TỦ ĐÔNG 2 NGĂN 350 LÍT SUMIKURA SKF-350D (JS) Tủ 2 ngăn Đông - Mát

TỦ ĐÔNG 2 NGĂN 250 LÍT SUMIKURA SKF-300D (JS) Tủ 2 ngăn Đông - Mát

TỦ ĐÔNG KÍNH LÙA 400 LÍT SUMIKURA SKFS-400C (FS) Tủ đông kính lùa

TỦ ĐÔNG ĐỨNG KHÔNG ĐÓNG TUYẾT 350L SK SUMIKURA ... Tủ đông đứng cửa trước

/ /