Điều hòa treo tường CITI R32

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG CITI R32 (H)280 (3HP - 3 NGỰA) Điều hòa treo tường CITI R32

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG CITI R32 (H)240 (2.5HP - 2.5 ... Điều hòa treo tường CITI R32

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG CITI R32 (H)180 (2HP - 2 NGỰA) Điều hòa treo tường CITI R32

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG CITI R32 (H)120 (1.5HP - 1.5 ... Điều hòa treo tường CITI R32

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG CITI R32 (H)092 (1HP - 1 NGỰA) Điều hòa treo tường CITI R32

/ /