Công Ty Cổ Phần Đầu Tư SK Công Ty Cổ Phần Đầu Tư SK

Điều Hòa Không Khí

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG TITAN (H)092 (1HP - 1 NGỰA) Điều hòa treo tường Titan R410A

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG TITAN (H)120 (1.5HP - 1.5 ... Điều hòa treo tường Titan R410A

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG TITAN (H)180 (2HP - 2 NGỰA) Điều hòa treo tường Titan R410A

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG TITAN (H)240 (2.5HP - 2.5 ... Điều hòa treo tường Titan R410A

APF/APO-180 Tủ đứng 1 chiều 18000 BTU (2HP - 2 ... Điều hòa tủ đứng

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG TITAN (H)280 (3HP - 3 NGỰA) Điều hòa treo tường Titan R410A

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG INVERTER (H)092 (1HP - 1 NGỰA) Điều hòa treo tường Inverter R410A

APF/APO-H180 Tủ đứng 2 chiều 18000 BTU (2HP - 2 ... Điều hòa tủ đứng

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG INVERTER (H)120 (1.5HP - 1.5 ... Điều hòa treo tường Inverter R410A

APF/APO-(H)280 Tủ đứng 1/2 chiều 28000 BTU (3HP - ... Điều hòa tủ đứng

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG INVERTER (H)180 (2HP - 2 NGỰA) Điều hòa treo tường Inverter R410A

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG INVERTER (H)240 (2.5HP - 2.5 ... Điều hòa treo tường Inverter R410A

APF/APO-(H)360 Tủ đứng 1/2 chiều 36000 BTU (4HP - ... Điều hòa tủ đứng

APF/APO-(H)420 Tủ đứng 1/2 chiều 42000 BTU (4.5HP ... Điều hòa tủ đứng

APF/APO-(H)500 Tủ đứng 1/2 chiều 50000 BTU (5.5HP ... Điều hòa tủ đứng

APF/APO-(H)600 Tủ đứng 1/2 chiều 60000 BTU (6HP - ... Điều hòa tủ đứng

APF/APO-(H)1000 Tủ đứng 1/2 chiều 102000 BTU (10HP ... Điều hòa tủ đứng

APF/APO-(H)12000 Tủ đứng 1/2 chiều 120000 BTU ... Điều hòa tủ đứng

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN (H)600 (6HP - 6 NGỰA) Điều hòa âm trần Cassette R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN (H)500 (5.5HP - 5.5 NGỰA) Điều hòa âm trần Cassette R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN (H)480 (5HP - 5 NGỰA) Điều hòa âm trần Cassette R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN (H)360 (4HP - 4 NGỰA) Điều hòa âm trần Cassette R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN (H)280 (3HP - 3 NGỰA) Điều hòa âm trần Cassette R410A

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN (H)240 (2.5HP - 2.5 NGỰA) Điều hòa âm trần Cassette R410A

/ /